2. etapa

Realizace 2. etapy projektu proměny zahrady
Již brzy zahájí mateřská škola Duha Soběslav vlastní realizaci 2. etapy proměny zahrady. Na základě výběrového řízení se souhlasem zřizovatele a nadace Proměny byla vybrána firma na odborné stavební práce. Ve spolupráci se zástupci rodičů bude stanoven termín brigády (říjen). Oceníme každou pomoc, neboť takto ušetřené prostředky budeme moci využít pro další realizaci. Společně připravíme terén, navozíme a odvezeme různý materiál. Očekávejte letáček, který Vás bude o všem podrobně informovat. Doufáme, že se sejdeme v hojném počtu a práce nám půjde pěkně od ruky! Děkujeme předem za účast!

Říjen 2017 – přípravné kroky
V současné době se připravují prvky, které budou na naší nové Zahradě sedmi barev, upravují se dřeviny a bude se připravovat terén. Brigáda bude po poradě s radou rodičů realizována v prvních jarních měsících. Rodiče budou vyzváni k pomoci materiální, finanční a technické i k samotné účasti na pracích, neboť v předcházejícím anketním šetření přislíbili jak finanční příspěvky, dovezení různého materiálu (stromky, rostliny pro osázení apod.), taktéž nabídli techniku pro práce v zahradě (nakladače, bagry apod.).
Ve výběrovém řízení na realizaci rekonstrukce zahrady mateřské školy byla určena firma Dřevovýroba Václav Vaněk s.r.o.. Na základě plánovaných prací spojených s obnovou zeleně (zpracovala firma Bušim - péče o zeleň, s.r.o.)  projektový tým vybral pro realizaci na základě výběrového řízení firmu Polák Jiří, Berlínská 2756, 39005 Tábor. Rada města s rozhodnutím komise souhlasila.
 

Setkání s radou rodičů – 7.11. 2017
Na schůzce byli představeni noví zástupci rodičů ze všech tříd a členové projektového týmu projektu „Zahrada sedmi barev“. Byly předány informace o průběhu druhé etapy (výběrové řízení, přípravy, osázení některých dřevin, rozdání dotazníků novým rodičům …). Brigáda bude zorganizována v březnu 2018, práce budou probíhat do srpna téhož roku, kdy by měla být ukončena druhá etapa realizace proměny zahrady. Stále se hledají další možnosti financování tohoto projektu. Další informace včetně těchto naleznou rodiče na nástěnkách tříd (cena stravného, podpora předčtenářské gramotnosti, asistenti ve třídách, inkluze…)
 

Žádost o další dotaci na rekonstrukci zahrady - únor 2018

Vážení rodiče,
plán rekonstrukce školní zahrady nám jasně ukázal finanční náročnost, čehož jsme se nezalekli. A protože chceme, aby toto přírodní prostředí bylo co možná nejdříve pro děti připravené podle našich i Vašich představ, hledáme stále další cesty pro financování projektu naší školní zahrady „ZAHRADA SEDMI BAREV“.

Využili jsme proto Výzvy č.6 Ministerstva životního prostředí, které prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabídlo možnost získat dotaci, jejímž cílem je podpora environmentálního vzdělávání a osvěty. Maximální výše dotace činí 500.000 Kč,-, které by umožnily realizovat další části zahrady. O které se jedná konkrétně?

Naše žádost o dotaci je zacílena na část projektu, která je nazvaná „FARMA“ a „OÁZA“, kde se děti budou vzdělávat především v environmentální oblasti a získávat dovednosti a zkušenosti v polytechnice, ale i jiných oblastech, byl by to dlouhý výčet.

Moc si přejeme, aby žádost byla ohodnocena kladně, a my jsme mohli zrealizovat tuto další část projektu naší školní zahrady.

Sledujte informace o plánovaných aktivitách realizace projektu. Budeme Vás dále informovat.

Zatím Vás alespoň informativně naladím na přípravnou brigádu a následné slavnostní zahájení rekonstrukce, kdy se začne budovat část zahrady, na kterou jsou již připravovány odborníky komponenty. Těšíme se brzy na viděnou!