Úhrada školného

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750

 

SMĚRNICE ŘEDITELE  M A T E Ř S K É    Š K O L Y,               

která se vydává na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání podle § 123 „ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY“ a v souladu s vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

 

DODATEK č.5

Čj.

1/18/5

Vypracoval:

Mgr. Krejčová Alena

Projednáno dne:

25.3.2020

Účinnost ode dne:

26.3.2020

 Novela vyhl.č. 280/2016

 

Čl. 5

Osvobození od úplaty

 

V návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 194/2020Sb., kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2 na území České republiky nouzový stav a Usnesení vlády České republiky ze dne 15.3.2020 č. 2019 o přijetí krizového opatření a v souvislosti s přerušením provozu MŠ DUHA Soběslav, sídliště Míru 750 od 17.3.2020 ředitelka školy promíjí úplatu na měsíc duben 2020.

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

1. Tento dodatek ke směrnici č. 1/18/5 nabývá účinnosti dne 26.3.2020.

 

V Soběslavi 25.3.2020.

 

                                                                                  Mgr. Krejčová Alena

                                                                                     ředitelka školy