Hospodaření školy

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022

PDF icon strednedoby_vyhled_rozpoctu_na_roky_2021_a2022.pdf

Rozvaha - bilance příspěvkové organizace

PDF icon rozvaha.pdf

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

PDF icon vysledovka.pdf

Příloha

PDF icon priloha.pdf

Návrh rozpočtu na r.2020

PDF icon navrh_rozpoctu_na_r.2020.pdf

Pololetní rozbor hospodaření sestavený k 30.6.02019

PDF icon pololetni_rozbor_hospodareni_sestaveny_k_30.6.2019.pdf

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023

Office spreadsheet icon strednedoby_vyhled.xls