Hospodaření školy

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 a 2019 - návrh

Office spreadsheet icon strednedoby_vyhled.xls

Rozvaha - bilance příspěvkové organizace

PDF icon rozvaha.pdf

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

PDF icon vysledovka.pdf

Příloha

PDF icon priloha.pdf

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 návrh

Office spreadsheet icon kopie_-_strednedoby_vyhled.xls