Učitelky

Cílem školy je maximální profesionalizace celého pedagogického týmu, ředitelství školy podporuje další vzdělávání pedagogů v rámci nastaveného plánu školy. ŠVP pro předškolní vzdělávání plně využívá specializací jednotlivých pedagogů, obzvláště v oblasti logopedické prevence.

 • Lucie Bláhová, učitelka

  Oranžová třída

  Blahova2@msduhasobeslav.cz
 • Aneta Podvalská, učitelka

  Modrá třída

  Kvalifikace: Soukromá střední škola pedag.a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika, PFJČU - Učitelství pro MŠ

  Specializace:     

    Základy Montessori pedagogiky,  Odborný vzdělávací kurz dle vyhlášky MŠMT - pro předškolní děti, Polytechnická výchova v MŠ v praxi

                              

                              

  Podvalska@msduhasobeslav.cz
 • Bc. Barbora Nývltová, učitelka

  Červená třída

  Kvalifikace: Gymnázium Soběslav, PF JČU Učitelství pro MŠ

  Specializace: speciální pedagogika, inkluze, čtenářská pregramotnost, individualizace ve vzdělávání, zdravý životní styl, prezentace školy prostřednictvím médií a webových stránek školy

  Nyvltova@msduhasobeslav.cz
 • Bc. Jana Pánková, učitelka

  Modrá třída

  Kvalifikace: PF JČU Učitelství pro MŠ , Diplomovaný specialista v oboru sociální práce

  Specializace:  Speciální pedagogika, matematická pregramotnost, adaptace a socializace dítěte před nástupem a při nástupu do MŠ, hudebně pohybové aktivity, komunikace s rodinou a veřejností, koordinátor akcí BESIP

  Pankova@msduhasobeslav.cz
 • Bc. Lucie Ježková, učitelka

  Oranžová třída

  Kvalifikace:   ZSF JČU České Budějovice - Speciální pedagogika - vychovatelství

  Specializace: individualizace ve vzdělávání

  Jezkova@msduhasobeslav.cz
 • Bc. Lucie Vacková, učitelka

  Kvalifikace:Gymnázium Soběslav,  JČU ZSF -speciální pedagogika-vychovatelství,  PF JČU v Českých Budějovicích - předškolní pedagogika

  Specializace: speciání pedagogika, inkluze

  na MD

  Vackova@msduhasobeslav.cz
 • Bc. Marie Křížová, učitelka

  Žlutá třída

  Kvalifikace:SPgŠ Soběslav-učitelství MŠ PF České Budějovice,obor speciální pedagogika-učitelství MŠ

  Specializace:logopedická asistentka-logopedická prevence,realizace projektu "Hrátky hrošíka Logíka",hudebně-pohybové činnosti,komunikace s rodinou a veřejností,koordinátor EVVO,práce s hlínou,metody prožitkového učení,experimenty,jóga pro děti.

  Krizova@msduhasobeslav.cz
 • Dana Líbalová, učitelka

  Červená třída

  Kvalifikace:SPgŠ Soběslav-učitelství MŠ

  Specializace:rozšířené výtvarné činnosti,keramika v rámci vzdělávání dle ŠVP,tělesná výchova,komunikace s rodiči

  Libalova@msduhasobeslav.cz
 • Denisa Peltánová, učitelka

  Kvalifikace: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika, odborný vzdělávací kurz dle vyhlášky MŠMT pro předškolní děti

  na MD

  Peltanova@msduhasobeslav.cz
 • Ivana Dolejšová, učitelka

  Zelená třída

  Kvalifikace: SPgŠ Stříbro - učitelství MŠ

  Specializace: seznamování dětí s anglickým jazykem, využití ICT za účelem zkvalitnění komunikačních dovedností dětí, prezentace školy prostřednictvím webových stránek školy, e-Twinning - mezinárodní spolupráce se školami v Evropě - projekty, čtenářská pregramotnost

  Klecacka@msduhasobeslav.cz
 • Jana Dvořáková, učitelka

  Zelená třída

  Kvalifikace: SPŠ VHN Kraslice SPgŠ Stříbro - učitelství MŠ

  Specializace: logopedický asistent, hrátky s flétnou, využití ICT za účelem zkvalitnění komunikačních dovedností, minimaliz.řečových vad a podpory rozvoje grafomotoriky

  Dvorakova@msduhasobeslav.cz
 • Jana Holcová, učitelka

  Oranžová třída

  Kvalifikace:SPgŠ Soběslav-učitelství MŠ

  Specializace:logopedický preventista-logoped.prevence,realizace projektu "Hrátky hrošíka Logíka",podpora předčtenářské gramotnosti,adaptace a socializace dítěte před nástupem a při nástupu do MŠ,hudebně-pohybové aktivity.

  Holcova@msduhasobeslav.cz
 • Jitka Bínová, učitelka

  Fialová třída

  Kvalifikace: SPgŠ Soběslav - učitelství MŠ

  Specializace: seznamování dětí s anglickým jazykem,rozšířené výtvarné a pracovní aktivity, keramika v rámci vzdělávání dle ŠVP PV, prezentace školy prostřednictvím výzdoby interiéru školy, koordinace výstav ve městě, hrátky s flétnou, logopedický preventista - realizace projektu "Hrátky hrošíka Logíka", koordinátor pro předškolní výchovu dětí v oblasti "Rizika poruch čtení a psaní".

  Binova@msduhasobeslav.cz
 • Jitka Tíkalová, učitelka

  Oranžová třída

  Kvalifikace:SPgŠ Prachatice-učitelství MŠ

  Specializace:logopedický preventista-logopedická prevence,realizace projektu "Hrátky hrošíka Logíka",adaptace a socializace dítěte před nástupem a při nástupu do MŠ,rozšířené výtvarné aktivity,keramika v rámci vzdělávání dle ŠVP,prezentace školy prostřednictvím výzdoby interiéru společně s dětmi.

  Tikalova@msduhasobeslav.cz
 • Marie Kozlová, učitelka

  Fialová třída

  Kvalifikace: Gymnázium Soběslav SAG -učitelství pro MŠ

  Specializace: rozšířené výtvarné a pracovní aktivity v rámci vzdělávání dle ŠVP,keramika a obsluha pece pro výpal,prezentace školy prostřednictvím výzdoby,koordinace výstav ve městě.

  Kozlova@msduhasobeslav.cz
 • Markéta Hrádková, DiS, učitelka

  Zelená třída

  Kvalifikace: Soukromá vyšší odborná škola sociální, Jihlava - Předškolní a mimoškolní pedagogika, PFJČU - Učitelství pro MŠ 

  Specializace: EVVO

  Vavru@msduhasobeslav.cz
 • Markéta Lustová, učitelka

  Žlutá třída

  Kvalifikace: Gymnázium Soběslav, studium Pedf UK Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

  Lustova@msduhasobeslav.cz
 • Markéta Zemanová, učitelka

  Modrá třída

  Kvalifikace:SPgŠ Prachatice - předškolní a mimoškolní pedagogika SOA České Budějovice-všeobecná ekonomie

  Specializace:logopedická prevence v MŠ,hra na zobcovou flétnu v předškolním vzdělávání,využití ICT ke zkvalitnění komunikačních dovedností dětí,prezentace školy prostřednictvím webových stránek školy,e-Twinning - mezinárodní spolupráce škol.

  Zemanova@msduhasobeslav.cz
 • Mgr.Magdaléna Pumprová, učitelka

  Kvalifikace: JČU České Budějovice Teologická fakulta - pedagog volného času, Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika

  na MD

  Pumprova@msduhasobeslav.cz
 • Olga Zabloudilová, učitelka

  Červená třída

  Kvalifikace:  ISŠ CR a VOŠ České Budějovice, ZVaS - obor Pedagogika - psychologie pro asistenty pedagoga, Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika

  Specializace:  Inkluze

  Zabloudilova@msduhasobeslav.cz
 • Pavla Podlahová, učitelka

  Modrá třída

  Kvalifikace: ZVaS - obor Pedagogika - psychologie pro asistenty pedagoga, Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika

  Podlahova@msduhasobeslav.cz
 • Pavlína Mlčkovská, učitelka

  Fialová třída

  Kvalifikace: Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika

  Specializace:  keramika a práce s hlínou

  Mlckovska@msduhasobeslav.cz
 • Petra Kabešová, učitelka

  Červená třída

  Kvalifikace: Zemědělská fakulta - pozemkové úpravy a převody nemovitostí, Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika, PFJČU - Učitelství pro MŠ 

  Specializace: prezentace školy prostřednictvím sociálních sítí

  Kabesova@msduhasobeslav.cz
 • Sabina Kopřivová, učitelka

  Kvalifikace:  Střední pedagogická škola Beroun

                    studium Učitelství pro MŠ - PFJU

  na MD

  Koprivova@msduhasobeslav.cz
 • Tereza Vančatová, učitelka

  Zelená třída

  Kvalifikace: SPŠ a SOU Třeboň,  Asistent pedagoga ZVaS České Budějovice, Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň - předškolní a mimoškolní pedagogika

  Vancatova@msduhasobeslav.cz