Učitelky

Cílem školy je maximální profesionalizace celého pedagogického týmu, ředitelství školy podporuje další vzdělávání pedagogů v rámci nastaveného plánu školy. ŠVP pro předškolní vzdělávání plně využívá specializací jednotlivých pedagogů, obzvláště v oblasti logopedické prevence.

 • Bc.Barbora Nývltová, učitelka

  Červená třída

  Kvalifikace:  Učitelství pro MŠ na PF JČU 

  Specializace: speciální pedagogika, čtenářská pregramotnost

  Nyvltova@msduhasobeslav.cz
 • Bc.Lucie Ježková, učitelka, školní asistent

  Oranžová třída

  Kvalifikace:   ZSF JČU České Budějovice

  Specializace: Speciální pedagogika - vychovatelství

  Pychova@msduhasobeslav.cz
 • Bc.Lucie Vacková, učitelka

  Červená třída

  Kvalifikace:Gymnázium Soběslav,  JČU ZSF -speciální pedagogika-vychovatelství,  PF JČU v Českých Budějovicích - předškolní vzdělávání

  Specializace: Pedagogika učitelství MŠ

  Vackova@msduhasobeslav.cz
 • Bc.Marie Křížová, učitelka

  Žlutá třída

  Kvalifikace:SPgŠ Soběslav-učitelství MŠ PF České Budějovice,obor speciální pedagogika-učitelství MŠ

  Specializace:logopedická asistentka-logopedická prevence,realizace projektu "Hrátky hrošíka Logíka",hudebně-pohybové činnosti,komunikace s rodinou a veřejností,koordinátor EVVO,práce s hlínou,metody prožitkového učení,experimenty,jóga pro děti.

  Krizova@msduhasobeslav.cz
 • Dana Líbalová, učitelka

  Červená třída

  Kvalifikace:SPgŠ Soběslav-učitelství MŠ

  Specializace:rozšířené výtvarné činnosti,keramika v rámci vzdělávání dle ŠVP,tělesná výchova,komunikace s rodiči

  Libalova@msduhasobeslav.cz
 • Denisa Peltánová, učitelka

  Červená třída

   

  Kvalifikace: Studium: Soukromá škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň, odborný vzdělávací kurz dle vyhlášky MŠMT pro předškolní děti

  Specializace: pracovní činnost - chůva pro dvouleté děti

  Peltanova@msduhasobeslav.cz
 • Ivana Dolejšová, učitelka

  Zelená třída

  Kvalifikace: SPgŠ Stříbro - učitelství MŠ

  Specializace: seznamování dětí s anglickým jazykem, využití ICT za účelem zkvalitnění komunikačních dovedností dětí, prezentace školy prostřednictvím webových stránek školy, e-Twinning - mezinárodní spolupráce se školami v Evropě - projekty, čtenářská pregramotnost

  Dolejsova@msduhasobeslav.cz
 • Jana Dvořáková, učitelka

  Zelená třída

  Kvalifikace: SPŠ VHN Kraslice SPgŠ Stříbro - učitelství MŠ

  Specializace: logopedický asistent, hrátky s flétnou, využití ICT za účelem zkvalitnění komunikačních dovedností, minimaliz.řečových vad a podpory rozvoje grafomotoriky

  Dvorakova@msduhasobeslav.cz
 • Jana Holcová, učitelka

  Oranžová třída

  Kvalifikace:SPgŠ Soběslav-učitelství MŠ

  Specializace:logopedický preventista-logoped.prevence,realizace projektu "Hrátky hrošíka Logíka",podpora předčtenářské gramotnosti,adaptace a socializace dítěte před nástupem a při nástupu do MŠ,hudebně-pohybové aktivity.

  Holcova@msduhasobeslav.cz
 • Jana Pánková, DiS, učitelka

  Modrá třída

  Kvalifikace: Diplomovaný specialista v oboru sociální práce, soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň, studium Učitelství pro MŠ na PF JČU

  Specializace:  Speciální pedagogika

  Pankova@msduhasobeslav.cz
 • Jitka Bínová, učitelka

  Fialová třída

  Kvalifikace: SPgŠ Soběslav - učitelství MŠ

  Specializace: seznamování dětí s anglickým jazykem,rozšířené výtvarné a pracovní aktivity, keramika v rámci vzdělávání dle ŠVP PV, prezentace školy prostřednictvím výzdoby interiéru školy, koordinace výstav ve městě, hrátky s flétnou, logopedický preventista - realizace projektu "Hrátky hrošíka Logíka", koordinátor pro předškolní výchovu dětí v oblasti "Rizika poruch čtení a psaní".

  Binova@msduhasobeslav.cz
 • Jitka Tíkalová, učitelka

  Oranžová třída

  Kvalifikace:SPgŠ Prachatice-učitelství MŠ

  Specializace:logopedický preventista-logopedická prevence,realizace projektu "Hrátky hrošíka Logíka",adaptace a socializace dítěte před nástupem a při nástupu do MŠ,rozšířené výtvarné aktivity,keramika v rámci vzdělávání dle ŠVP,prezentace školy prostřednictvím výzdoby interiéru společně s dětmi.

  Tikalova@msduhasobeslav.cz
 • Marie Kozlová, učitelka

  Fialová třída

  Kvalifikace: Gymnázium Soběslav SAG -učitelství pro MŠ

  Specializace: rozšířené výtvarné a pracovní aktivity v rámci vzdělávání dle ŠVP,keramika a obsluha pece pro výpal,prezentace školy prostřednictvím výzdoby,koordinace výstav ve městě.

  Kozlova@msduhasobeslav.cz
 • Markéta Vávrů, DiS, učitelka, školní asistent

  Zelená třída

  Kvalifikace: Soukromá vyšší odborná škola sociální, Jihlava - Předškolní a mimoškolní pedagogika

  Vavru@msduhasobeslav.cz
 • Markéta Zemanová, učitelka

  Modrá třída

  Kvalifikace:SPgŠ Prachatice - předškolní a mimoškolní pedagogika SOA České Budějovice-všeobecná ekonomie

  Specializace:logopedická prevence v MŠ,hra na zobcovou flétnu v předškolním vzdělávání,využití ICT ke zkvalitnění komunikačních dovedností dětí,prezentace školy prostřednictvím webových stránek školy,e-Twinning - mezinárodní spolupráce škol.

  Zemanova@msduhasobeslav.cz
 • Mgr.Magdaléna Pumprová, učitelka

  Červená třída

  Kvalifikace: JČU České Budějovice Teologická fakulta - pedagog volného času Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb s.r.o. Obrataň

  na mateřské dovolené

  Pumprova@msduhasobeslav.cz
 • Miloslava Košnerová, učitelka

  Modrá třída

  Kvalifikace:SPgŠ Prachatice - učitelství,vychovatelství

  Specializace: výtvarné a pracovní činnosti,adaptace a socializace dítěte před nástupem a při nástupu do MŠ.

  Kosnerova@msduhasobeslav.cz