Rada rodičů

Rada rodičů

Rada rodičů je neformální uskupení zástupců jednotlivých tříd zvolených na zahajovacích schůzkách . Společně s ředitelstvím školy zasedá zpravidla 2x za školní rok a v případě potřeby řešení problému i častěji.

Cílem je  externí evaluace školy, spolupodílení se na změnách, inovacích, sdílení zkušeností, námětů a podpora společné cesty ve výchově a vzdělávání dětí.

Zástupci tříd jsou nositeli informací od ředitelství směrem k rodičovské veřejnosti a naopak.

 

Zápisy ze společných setkání naleznete v této sekci.

 

Zástupci jednotlivých tříd pro školní rok 2017 - 2018

 

1.,2. třída  MODRÁ

Jan Kocourek: H.Kocourek@gmail.com    tel.606 644 276

Tereza Suchanová: Tery.V@centrum.cz     tel. 724 911 069

 

3.,4. třída ORANŽOVÁ

Kateřina Herynková: herynkova.katerina1@gmail.com  tel.602705330

Roman Kačur: kacur@musobeslav.cz   tel. 775979479

                                 

 

5.,6. třída ZELENÁ

Iva Čejková  ivka.cejkova@seznam.cz   776 885 766

Vít Koloušek  vit.kolousek@seznam.cz   724 896 010

 

7. třída ŽLUTÁ

 

8.,9. třída FIALOVÁ

Věra Fialová   vera_fialova@centrum.cz

Hana Fifková   hanka.fifkova@gmail.com

 

 

 

10.,11. třída ČERVENÁ

Pavla Ženíšková: P.Hakova@seznam.cz

Gábina Procházková: gprochazkova@aco.cz

 

Zápis ze společného jednání zástupců rady rodičů a členů projektového týmu MŠ DUHA ze dne 20.2.2018

      1) Projekt „Zahrada sedmi barev“

      2) Jarní brigáda

      3) Zahradní slavnost

      4) Aktuálně z MŠ

      5) Termíny (zápis do MŠ, provoz o letních prázdninách)

                      

  1. Paní ředitelka nás informovala o podání projektu v rámci výzvy Státního fondu životního prostředí na financování další části zahrady - farmy a oázy. Termín zpracování žádostí nebyl stanoven.

Z projektu bylo vyňato zvukové sousoší kvůli vysoké ceně (350 tis. Kč) . Byl osloven umělecký kovář pan Jakub Šimek, který připravil nový projekt (180 tis. Kč bez DPH), jenž je v současnosti již zafinancován. V nadcházející etapě budou probíhat zemní práce, inventarizace dřevin a pokácení smrků u vstupu do MŠ, které byly poničeny během nedávného poryvu větru.

 

  1. Na 1. týden v měsíci dubnu (termín bude upřesněn) se plánuje jarní brigáda pro tatínky. Na programu bude demontáž stávajícího pódia, hlediště a přilehlých pergol včetně odvozu palivového dřeva do zadní části zahrady. Ihned poté bude zahájeno sázení dřevin. Na vyklizeném prostoru vznikne broukoviště, štěrkoviště a skála z balvanů.

 

  1. Zahájení prací bude korunováno zahradní slavností – „položením základního kamene“ k nové zahradě, která by se měla uskutečnit pravděpodobně v měsíci květnu a bude určena rodičům i dětem naší duhové školky. Rada rodičů ve spolupráci s členy projektového týmu MŠ řešila podobu této slavnosti.

 

  1. V současnosti probíhají v MŠ stáže. Na chodbách a ve třídách se tak můžete potkávat

s praktikanty a dalšími pomocnými pracovníky.

V rámci Centra čtenářské pregramotnosti byl zakoupen interaktivní panel, na kterém může současně pracovat až 12 dětí. Měli jsme možnost si  ho prohlédnout, aktivně vyzkoušet a nutno podotknout, že jsme byli nadšení.

Je hotov projekt na přístřešek na papír a stále se řeší téma přístřešku pro kočárky.

Minulý týden proběhla v MŠ kontrola ÚP, vše je v pořádku.

 

  1. Zápis do MŠ proběhne ve dnech 9. a 10. května. Den otevřených dveří je naplánován  na konec dubna, termín bude upřesněn.

Provoz o letních prázdninách: 2.7. – 20.7.  MŠ Nerudova

.                                                6.8. – 31.8.  MŠ Duha                     

 

Zapsala: Věra Fialová, zástupkyně fialové třídy