Rada rodičů

Rada rodičů

Rada rodičů je neformální uskupení zástupců jednotlivých tříd zvolených na zahajovacích schůzkách . Společně s ředitelstvím školy zasedá zpravidla 2x za školní rok a v případě potřeby řešení problému i častěji.

Cílem je  externí evaluace školy, spolupodílení se na změnách, inovacích, sdílení zkušeností, námětů a podpora společné cesty ve výchově a vzdělávání dětí.

Zástupci tříd jsou nositeli informací od ředitelství směrem k rodičovské veřejnosti a naopak.

 

Zápisy ze společných setkání naleznete v této sekci.

 

Zástupci jednotlivých tříd pro školní rok 2017 - 2018

 

1.,2. třída  MODRÁ

Jan Kocourek: H.Kocourek@gmail.com    tel.606 644 276

Tereza Suchanová: Tery.V@centrum.cz     tel. 724 911 069

 

3.,4. třída ORANŽOVÁ

Kateřina Herynková: herynkova.katerina1@gmail.com  tel.602705330

Roman Kačur: kacur@musobeslav.cz   tel. 775979479

                                 

 

5.,6. třída ZELENÁ

Iva Čejková  ivka.cejkova@seznam.cz   776 885 766

Vít Koloušek  vit.kolousek@seznam.cz   724 896 010

 

7. třída ŽLUTÁ

 

8.,9. třída FIALOVÁ

Věra Fialová   vera_fialova@centrum.cz

Hana Fifková   hanka.fifkova@gmail.com

 

 

 

10.,11. třída ČERVENÁ

Pavla Ženíšková: P.Hakova@seznam.cz

Gábina Procházková: gprochazkova@aco.cz

 

Zápis ze společného jednání zástupců tříd, projektového týmu a pedagogů MŠ DUHA ze dne 14.2.2017

 

 

  1. Zápisy do MŠ DUHA Soběslav, sídliště Míru 750

 

Zápisy do mateřských škol připadají v letošním roce na 10. a 11. května. Veškeré informace budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vestibulu (viz také únorové vydání Hlásky, str. 6).

 

 

  1. Projekty MŠ DUHA

 

  • Projekt „Šablony“

Personální podpora, vzájemné sdílení, další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

  • E-twinning – spolupráce s MŠ Zábiedovo, Slovensko

Projekt na téma „Hrou ke zdraví“. Více o tomto projektu si můžete přečíst v únorovém čísle Hlásky (str. 13).

 

  • Projekt „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ – centrum regionální podpory pro čtenářskou pregramotnost

 

  • „BOS“- Bez obav spolu – ZvaS České Budějovice – podpora vzdělávání pedagogů,

personální podpora v MŠ – školní asistent

 

  • PAVUČINA – centrum sdružení ekologických středisek Praha – centrum kolegiální podpory enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, stáže pedagogů

 

  • MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání)  – tvorba – využitelnost

 

Informace k některým projektům můžete již nyní nalézt na webových stránkách školy v záložce O ŠKOLE – Školní projekty. V brzké době proběhne jejich aktualizace.

 

 

  1. Projekt „Zahrada našich snů- zahrada jako příležitost“

 

Od posledního setkání proběhlo několik návštěv zahrad, které byly v minulosti finančně podpořeny Nadací Proměny. Po jejich shlédnutí si o to více uvědomujeme, že naše zahrada bude vytvářet příležitosti pro rozvoj všech dovedností dětí.

Do průběhu přípravy projektu jsou kromě pedagogů a projektového týmu z řad rodičů zapojeni i architektka  Ing. Pavlíčková   a výtvarník Lukáš Urbanec.

Dne 15.3. proběhne prezentace projektu pro pracovníky školy, projektový tým a zástupce Nadace Proměny Praha. Na 28. března je v kině Soběslav naplánováno představení „Zahrady snů“ pro rodičovskou veřejnost. Čas konání bude upřesněn.

 

Více informací naleznete na webových stránkách školy v záložce O ŠKOLE – Zahrada našich snů nebo přímo na stránkách Nadace Proměny:

http://zahrada-sobeslav.nadace-promeny.cz/

 

  1. Benefiční akce na podporu „Zahrady našich snů“

 

Vzhledem k tomu, že finanční podpora od Nadace Proměny pokryje zhruba čtvrtinu odhadovaných nákladů na realizaci, rozhodli jsme se uspořádat benefiční akci s názvem „DUHOVÝ DEN“, která proběhne v sobotu 8.4. 2017 v KD Národ Soběslav. Vedením pracovního týmu byly pověřeny paní Hana Fifková a Markéta Janoušková. Na jednotlivých třídách byli stanoveni koordinátoři, jejichž jména a kontaktní údaje naleznete v brzké době na nástěnkách umístěných v prostorách šaten.

Paní učitelky budou v nadcházejících dnech oslovovat všechny rodiče, kteří v loňské anketě „Zahrada našich snů“ přislíbili spolupráci jakéhokoliv typu. Do 24.2. by měly být posbírány všechny podněty od rodičů a poté se již přípravy rozběhnou naplno. Programové aktivity jsou již obrysově připraveny, medializace se ujme paní Michaela Pimperová, která působí v redakční radě Hlásky. Kontaktní osobou z řad pedagogů je paní Barbora Nývltová, která učí na červené třídě.

 

 

Zapsala: Věra Fialová, zástupkyně červené třídy