Rada rodičů

Rada rodičů

Rada rodičů je neformální uskupení zástupců jednotlivých tříd zvolených na zahajovacích schůzkách . Společně s ředitelstvím školy zasedá zpravidla 2x za školní rok a v případě potřeby řešení problému i častěji.

Cílem je  externí evaluace školy, spolupodílení se na změnách, inovacích, sdílení zkušeností, námětů a podpora společné cesty ve výchově a vzdělávání dětí.

Zástupci tříd jsou nositeli informací od ředitelství směrem k rodičovské veřejnosti a naopak.

 

Zápisy ze společných setkání naleznete v této sekci.

 

Zástupci jednotlivých tříd pro školní rok 2019 - 2020

 

1.,2. třída  MODRÁ           

Zuzana Klímová
tel. č. 603 501 513
email.: zuklimova@seznam.cz

Štěpánka Vondráčková
tel. č. 602 188 820
email.: stepka.merf@seznam.cz

 

3.,4. třída ORANŽOVÁ

Kamila Makovcová
tel.: 737 816 367
email: Kamilamakovcova@seznam.cz

Josef Filip
tel.: 606 724 090
email: josef.filip7@gmail.com

                                 

5.,6. třída ZELENÁ

Martina Dřevová

martina.drevova@seznam.cz

723164344

Jana Křemenová

jana.va@email.cz

731446291

 

7. třída ŽLUTÁ           Pavla Ženíšková  p.hakova@seznam.cz

 

 

8.,9. třída FIALOVÁ

 

Kateřina Herynková           herynkova.Katerina1@gmail.com       tel: 602 705 330

Roman Kačur                     kacur@musobeslav.cz                                      tel: 775 979 479

 

10.,11. třída ČERVENÁ

 

Petra Fetrová         tel.č.776072485      fetrova.petra@gmail.com

Petr Hejný            tel.č.607508849       hejny.p@gmail.com

 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ RADY RODIČŮ DNE 30. 5. 2019

Setkání se účastnilo celkem 8 zástupců rodičů tříd z celé školky.

 

 1.  Začalo se shrnutím toho, co se povedlo dokončit a zvládnout:
 • Zahrada sedmi barev – ve venkovní učebně přibyly další světlíky, aby se dala plnohodnotně využívat + doplnila se o další stoly a židle, aby zde mohly děti i svačit. Zároveň by se měl v nejbližší době dokončit základní kámen, který čekal kvůli technologii zalití speciální hmotou na stabilní teploty nad nulou.
 • Na popud rodičů vznikne vedle úspěšné knihobudky také hrátkobudka, která bude umístěna v areálu školky.
 • Pokračuje projekt „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ s PF JU v Českých Budějovicích – Centrum čtenářské gramotnosti.
 • Pokračuje projekt BOS – personální podpora dětem jakkoliv ohrožených školním neúspěchem.
 • Začínají nově ŠABLONY II, v jejichž rámci je personální podpora, tématická setkávání, podpora odborníka z praxe... Zástupci rodičů byli požádáni o zjištění odborníků nebo témat, které by ostatní rodiče přivítali.

 

 1. Údržba budovy školky:
 • Právě probíhá malování některých prostor a zároveň i výměna osvětlení za úspornější při zachování teplého světla.
 • Plánuje se kontrola střechy a izolace.
 • Rekonstrukce některých koupelen a toalet byla zatím odložena, jelikož je jejich stav dostačující.

 

 1. Ředitelka školky informovala rodiče o možnosti docházky dětí o letních prázdninách do školky a poprosila o předání této informace i dalším rodičům. Apeluje na rodiče, které mají možnost dítě mít o prázdninách doma, aby tak učinili, jelikož se očekává velký počet dětí z MŠ Nerudova. Pomohlo by to především zaměstnaným rodičům, kteří tuto možnost nemají.
 2. Ředitelka školky informovala o velkém počtu žádostí pro přijetí do školky na následující školní rok. Z tohoto důvodu budou muset i velký počet žádostí odmítnout.
 3. Další informace byla o změně financování provozu školky, která souvisí s celkovou reformou financování školství.
 4. Probíhalo připomínkování k dotazníku pro potřeby evaluace školky, přičemž se vše obešlo bez výraznějších změn a zásahů. Rodiče byli požádáni, aby podporovali v šatnách jejich vyplňování. Kvůli větší účasti rodičů při vyplnění dotazníku bylo doporučeno, aby v šatnách byly k dispozici desky a klipy, aby mohly rodiče vyplnit dotazník přímo na místě.
 5. Proběhlo také konzultování s rodiči ohledně dokumentu Koncepce školy. Zástupci upozornili na drobné opakování v textu a měli připomínku, že by se mělo v rámci propagace více zvýraznit zdravé stravování, o které se škola dlouhodobě snaží.
 6. Připomínky a návrhy rodičů:
 • Prosba o zveřejnění ročního kalendária na web školky a měsíčního na web tříd a na nástěnky. Někteří rodiče by uvítali včasnější informace.
 • Dále jestli by nebylo možné, aby se na web školky dávalo víc receptur a fotek připraveného jídla – propagace školky a informovanost rodičů, co děti ve školce jedí.
 • U kanceláře vedení školky by se hodila nějaká schránka na úschovu jakýchkoliv dokumentů v případě nezastižení daných zaměstnanců.
 • Rodiče také navrhovali, aby se u akcí, které školka pořádá, objevovala pravidelně kasička na dobrovolné příspěvky, jelikož mnozí rodiče by rádi přispěli.
 • Proběhl také návrh, že jelikož je v této škole dlouhodobě dobrá spolupráce s rodiči, že by možná stálo za zvážení uspořádat sběr hraček a her pro potřeby školky. Mnozí rodiče se totiž zbavují kvalitních hraček a her v dobrém stavu, tak proč to nevyužít.

Obecně zástupci rodičů neměli velké výhrady k vedení školky. Tradičně opakovali převažující spokojenost s jídlem, s pořádanými akcemi, zaměstnanci atd.