Rada rodičů

Rada rodičů

Rada rodičů je neformální uskupení zástupců jednotlivých tříd zvolených na zahajovacích schůzkách . Společně s ředitelstvím školy zasedá zpravidla 2x za školní rok a v případě potřeby řešení problému i častěji.

Cílem je  externí evaluace školy, spolupodílení se na změnách, inovacích, sdílení zkušeností, námětů a podpora společné cesty ve výchově a vzdělávání dětí.

Zástupci tříd jsou nositeli informací od ředitelství směrem k rodičovské veřejnosti a naopak.

 

Zápisy ze společných setkání naleznete v této sekci.

 

Zástupci jednotlivých tříd pro školní rok 2017 - 2018

 

1.,2. třída  MODRÁ

Kamila Makovcová

kamilamakovcova@seznam.cz

737816367

 

Pavla Bálková

mkina@seznam.cz

604474877

 

3.,4. třída ORANŽOVÁ

fetrova.petra@gmail.com

tel. 776 072 485

Petr Hejný

hejny.p@gmail.com

tel. 607 508 849

                                 

 

5.,6. třída ZELENÁ

Michaela Škodová

skodovamiska@gmail.com

722909228

 

Jana Křemenová

jana.va@email.cz

731446291

 

7. třída ŽLUTÁ           Pavla Ženíšková  p.hakova@seznam.cz

 

 

8.,9. třída FIALOVÁ

 

Hana Fifková   hanka.fifkova@gmail.com

Eva Smutná      evasmutna@email.cz

 

 

 

10.,11. třída ČERVENÁ

 

Kateřina Herynková - email: herynkova.katerina1@gmail.com

Roman Kačur - email: kacur@musobeslav.cz

 

Setkání zástupců rady rodičů ze dne 25. 10. 2018

Program: 1) Informace o projektech školy

                    2) Informace o doplňkovém programu školy

                    3) Různé

 • Přivítání, představení zástupců jednotlivých tříd, volba zapisovatele
 • Seznámení s programem společného jednání

 

Projekty školy

 • ŠABLONY I. – projekt ukončen k 31. 8. 2018
 • ŠABLONY II. – informace o obsahu projektu – přínos pro školu Personální šablona, vzájemné sdílení, DVPP, projektový den, odborně zaměřená tématická setkávání, podpora odborníka z praxe
 • BOS – bez obav spolu – podpora personální – školní asistent – podpora dětí ohrožených školním neúspěchem, podpora při organizačně náročných aktivitách
 • PAVUČINA  - sdružení středisek ekologické výchovy – stáže v týdnu od 5. 11. 2018 – cíl stáží – vzájemné učení
 • PODPORA VZÁJEMNÉHO UČENÍ PEDAGOGŮ MŠ projekt s PJ JU v Českých Budějovicích – centrum čtenářské negramotnosti – podpora čtenářství, komunikačních dovedností a dovedností s tím spojených
 • KOLEGIÁLNÍ PODPORA ENVIRO – metodika „Živly“
 • Projekt MAP II – zvyšování jazykové vybavenosti, podpora a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, činnosti na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, spolupráce s rodinami, projektové dny
 • ZAHRADA SEDMI BAREV – záměry pro jaro – doplnění lanové dráhy do zadní části – zóna lesa, hledání dalších dotačních titulů – nové možnosti podpory – SFŽP – připravuje výzvu na III. čtvrt. 2019

Výzva k rodičům – případné info k dalšímu financování

Doplňkový program školy

 • 14. 11. 2018 – setkání s Mgr. Evjakovou a Mgr. Stránskou
 • Mikulášská nadílka – ZŠ E. Beneše
 • „Vánoční cinkání“ 11., 12., 13. prosince – velký sál Národ – poděkování rodičům za podporu při přípravě kostýmů
 • Bruslení – od ledna – červená dvoutřídka, žlutá třída (prosinec registrace – bude upřesněno včetně instrukce)

Různé

 • Vánoční prázdniny – předpoklad uzavření 3 dny – od 2. 1. 2019 otevřeno (dle počtu přihlášených dětí) – včasné odhlášky
 • Video ze slavnosti – možnost shlédnutí na webových stránkách školy
 • Video – vánoční cinkání
 • Provedené kontroly – Inspektorát bezpečnosti práce – bez závad

KHS – bez závad – s pochvalou jak k provozu a podmínkám školy, tak

velká pochvala školní jídelny

Diskuse

 • Pochvala Rady rodičů celému týmu MŠ za organizaci Zahradní slavnosti včetně zveřejněného videa
 • Došlé upozornění od rodiče týkající se pečlivějšího hlídání dětí při vycházce v ulicích města – paní ředitelka přislíbila opětovné upozornění učitelek MŠ
 • Nabídka paní Makovcové z modré třídy na náramky s iniciály dítěte – připraví nabídkový list, který bude vyvěšen do šaten jednotlivých tříd s možností koupi

 

 

Zapsala: Jana Křemenová, zelená třída