Důležité dokumenty

Školní řád

PDF icon skolni_rad_2020-2021.pdf

Školní vzdělávací program

PDF icon svp_pv_duha_2017_novy4.pdf

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

PDF icon desatero_pro_rodice.pdf

Školné - Vnitřní předpis

PDF icon vnitrni_predpis-skolne_2021.pdf

Školné - Směrnice - úplata

PDF icon smernice_-_uplata_2020.pdf

Směrnice stravování

PDF icon smernice_-_stravovani.pdf

Kalendárium akcí

Hospodaření školy

PDF icon hospodareni_skoly.pdf

Zpráva české školní inspekce

PDF icon zprava_csi.pdf