Důležité sdělení vedení školy

X

UPOZORNĚNÍ – PRO RODIČE (PRACOVNÍCI IZS A DALŠÍ)

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O JEJICH DĚTI

Telefonický kontakt:  +420723540918

Čtěte! Informace najdete v sekci " O ŠKOLE " - Škola informuje


V Á Ž E N Í  R O D I Č E,

prosíme Vás o bezodkladné potvrzení docházky Vašeho dítěte, v době od 14.10. - do 3.11. 2020 včetně,

předáním informace p. učitelkám na Vaší třídě.

 

Důvodem je současná situace s COVID-19, která i nám přináší nutná organizační opatření.

 

Naším záměrem je zachovat plný provoz školy.

Docházka dětí v povinném předškolním vzdělávání může být

přerušena pouze z důvodu nemoci a vyhlášených vedlejších

prázdnin – 26.10. a 30.10.2020.

                                                      

                                                                 Děkujeme za pochopení

                                                                      Mgr. Alena Krejčová  

                                                                                            řed.školy 

                                                                                                    

zveřejněno 13.10.2020