Komunikace s rodiči předškoláků

Rodiče našich předškoláků ze zelené, žluté a fialové třídy

  

Vážení rodiče,

pokud nastoupí Vaše dítě v pondělí 25.5.2020 do MŠ, přineste s sebou podepsané dokumenty:

1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

2. Seznámení s povinnostmi zákonných zástupců, s provozním a hygienickým zajištěním školy

Dokumenty jste dostali / vložené do souboru učení na doma "Housenka Boženka 2,3", druhý dokument v souboru "Housenka Boženka 4" /. Můžete si je také stáhnout z webu školy v sekci Dokumenty.

Soubor sedmi sborníků pracovních listů a zábavného tvoření

"Úkoly housenky Boženky a jejích kočičích kamarádů "