Výsledky přijímacího řízení

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

  

ČJ.:  MŠ- 525/2021                                                                                 

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750 svou ředitelkou rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b)

a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole DUHA Soběslav, sídliště Míru 750.

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč

Výsledek řízení

0512021

přijat/a

0542021

přijat/a

0912021

přijat/a

0172021

přijat/a

0702021

přijat/a

0032021

přijat/a

0812021

přijat/a

0712021

přijat/a

0962021

přijat/a

0262021

přijat/a

0302021

přijat/a

0922021

přijat/a

0422021

přijat/a

0792021

přijat/a

0582021

přijat/a

0432021

přijat/a

0492021

přijat/a

0132021

přijat/a

0832021

přijat/a

0522021

přijat/a

0392021

přijat/a

0732021

přijat/a

0182021

přijat/a

0942021

přijat/a

0322021

přijat/a

0642021

přijat/a

0592021

přijat/a

0872021

přijat/a

0232021

přijat/a

0212021

přijat/a

0752021

přijat/a

0552021

přijat/a

0722021

přijat/a

0272021

přijat/a

0682021

přijat/a

0282021

přijat/a

0292021

přijat/a

0692021

přijat/a

0342021

přijat/a

0082021

přijat/a

0842021

přijat/a

0112021

přijat/a

0482021

přijat/a

0152021

přijat/a

0012021

přijat/a

0022021

přijat/a

0502021

přijat/a

0672021

přijat/a

0062021

přijat/a

0412021

přijat/a

0362021

přijat/a

0222021

přijat/a

0602021

přijat/a

0882021

přijat/a

0462021

přijat/a

0312021

přijat/a

0142021

přijat/a

0402021

přijat/a

0772021

přijat/a

0442021

přijat/a

0782021

přijat/a

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 10.6.2021 na veřejně přístupném místě a v budově školy.

Dále bylo také zveřejněno dne 10.6.2021 na webových stránkách školy www.msduhasobeslav.cz.

 

Následujícím dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje a to podáním učiněným

u ředitelky školy, která tato rozhodnutí vydala.

 

V Soběslavi 10.6.2021

                                                                                              Mgr. Krejčová Alena

                                                                                                    ředitelka školy 


Vážení rodiče,

zveme Vás na společnou zahajovací schůzku, která se bude konat dne

 

17. června 2021 (čtvrtek) v naší mateřské škole.

 

Organizace:

 

místo konání schůzky

začátek setkání

skupina dle příjmení dítěte

oranžová dvoutřídka

      16.00 hod.

           A - L

oranžová dvoutřídka

      17.30 hod.

           M - Ž

 

Na programu společného setkání budou informace o organizaci provozu, školním vzdělávacím programu, adaptačním procesu

a budou předány další tiskopisy nezbytné pro zahájení docházky Vašeho dítěte.

 

Schůzka je určena Vám, rodičům. Zajistěte si, prosím, péči po tuto dobu o Vaše děti, abychom měli prostor pro společnou diskusi. Zároveň budeme rádi, když přijmete pozvání na malou prohlídku prostor naší školy.

Z důvodu stále přetrvávajících epidemiologických opatření, prosíme o účast pouze jednoho zákonného zástupce.

 

Pokud se z vážných důvodů nebudete moci zúčastnit, kontaktujte, prosím, ředitelství školy.

Mobil: 723540918

                                                                                   Mgr. Krejčová Alena

                                                                                        ředitelka školy