Výsledky přijímacího řízení

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ   

ČJ.:  MŠ- 294/2019                                                                                   

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750 svou ředitelkou rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole DUHA Soběslav, sídliště Míru 750

Seznam uchazečů

 

Uchazeč

Výsledek řízení

342019

přijat/a

562019

přijat/a

942019

přijat/a

852019

přijat/a

312019

přijat/a

132019

přijat/a

472019

přijat/a

532019

přijat/a

402019

přijat/a

512019

přijat/a

502019

přijat/a

072019

přijat/a

622019

přijat/a

162019

přijat/a

492019

přijat/a

252019

přijat/a

282019

přijat/a

542019

přijat/a

412019

přijat/a

212019

přijat/a

142019

přijat/a

462019

přijat/a

Uchazeč

Výsledek řízení

232019

přijat/a

652019

přijat/a

292019

přijat/a

172019

přijat/a

392019

přijat/a

842019

přijat/a

582019

přijat/a

612019

přijat/a

422019

přijat/a

722019

přijat/a

642019

přijat/a

682019

přijat/a

152019

přijat/a

922019

přijat/a

732019

přijat/a

892019

přijat/a

362019

přijat/a

802019

přijat/a

632019

přijat/a

752019

přijat/a

322019

přijat/a

122019

přijat/a

032019

přijat/a

932019

přijat/a

112019

přijat/a

102019

přijat/a

742019

přijat/a

302019

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 12.06.2019 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 12.06.2019 na webových stránkách školy www.msduhasobeslav.cz.

Následujícím dnem začíná běžet  lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje a to podáním učiněným u ředitelky školy, která tato rozhodnutí vydala.

 

V Soběslavi 12.6.2019

 

                                                                           Mgr. Krejčová Alena

                                                                                          ředitelka školy