INFORMACE PRO MŠ NERUDOVA

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750

                                                                                                           

Vážení rodiče,

 

dovolte, abych Vám poskytla několik informací pro pobyt Vašich dětí u nás

 v MŠ DUHA Soběslav.

Škola bude v provozu pro Vás  3. července – 21. července 2017.

 

Pokud by jste byli přihlášeni hned od 3. července a z jakýchkoliv důvodů nenastoupíte, kontaktujte nás dne 30.6. 2017(pátek), telefonicky nebo elektronicky na e-mail: novakova@msduhasobeslav.cz . Informaci však potřebujeme do 13. hod. toho dne. Pokud budete využívat naší školy v dalších dnech a potřebovali by jste učinit odhlášku, platí vždy taktéž  do 13 hod. předešlého dne. Tyto informace poskytněte vedoucí ŠJ pí Novákové Evě.

Telefonického spojení: 381524740

 

Provoz školy je od 6.00hod. – 16.30hod.

 

Školné na měsíc červenec: 246,-Kč

Stravné celodenní :              31,-Kč (7 leté děti 35,-Kč – děti po odkladu povinné docházky)

 

Školné a stravné , prosím, uhraďte poslední den Vaší docházky v kanceláři vedoucí školní jídelny, nebo po získání informace o výši stravného můžete složit na účet školy.

Číslo účtu: 78-1269650297/0100

                   Zpráva pro příjemce: uveďte jméno dítěte

 

První den Vašeho příchodu budete mít ve vestibulu na informační ceduli napsáno, v jaké šatně a třídě bude Vaše dítě pobývat. Prosím, předejte Vaše děcko pí učitelce osobně a sdělte  případné požadavky. Pro zajištění bezpečnosti včas informujte učitelky, pokud dojde k vyzvednutí Vašeho dítěte někým jiným, než Vámi zákonnými zástupci.

V případě jakýchkoliv obtíží, problémů či požadavků jsme Vám plně k dispozici.

 

Přejeme Vám a hlavně Vašim dětem příjemně strávené dny u nás v mateřské škole.

 

 

                                                                                               Mgr. Krejčová Alena

                                                                                                   ředitelka školy