Informace k zahájení docházky do MŠ

 

Výzva pro všechny rodiče

nově nastupujících dětí od 1.9.2017.

 

 

dostavte se dne

 

31.srpna (čtvrtek) 2017 v době: 9.00 hod. – 11.hod.    13.00hod. – 15.00 hod.

(dle Vašich možností)

Ve vestibulu školy najdete seznamy dětí jednotlivých tříd a po zjištění, do jaké třídy bude Vaše dítě docházet, navštivte pí učitelky konkrétní třídy.

Budou připraveny Vám poskytnout potřebné informace k adaptaci a zahájení docházky Vašeho dítěte a zároveň upřesníte datum nástupu  dítěte dle  Vašich požadavků.

V okamžiku, kdy budete vybaveni všemi pro Vás potřebnými informacemi, dostavte se do kanceláře ředitelky školy k vyzvednutí vstupních čipů.

Připomenutí pro Vás  1 čip – záloha 100,-Kč

V kanceláři vedoucí školní jídelny domluvíte a přihlásíte první stravu pro Vaše dítě, či další potřebné požadavky týkající se platby nebo dalších okolností spojených se stravováním.

Této možnosti mohou samozřejmě využít i  rodiče dětí,  které do naší mateřské školy docházely  v předchozím školním roce, pro získání výše uvedených informací.

 

                                               Těšíme se na setkání

                                                          

                                                           Mgr. Krejčová Alena

                                                           ředitelka školy

 

V Soběslavi 28.8.2017