Důležité sdělení vedení školy

X

UPOZORNĚNÍ – PRO RODIČE (PRACOVNÍCI IZS A DALŠÍ)

O ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O JEJICH DĚTI

Hejtman Jihočeského kraje určuje Mateřskou školu DUHA Soběslav, sídliště Míru 750  k zajištění vykonávání péče o děti ve věku od 3 let zaměstnanců vykonávající práci v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

 

§ Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajištují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Jsme připraveni vyhovět Vašim požadavkům na délku pobytu dítěte v naší mateřské škole.

Telefonický kontakt:  +420723540918

 

Zveřejněno: 28.2.2021                                                    Mgr. Alena Krejčová                                                                                                                                                                                      ředitelka školy