Důležité sdělení vedení školy

X

ŠKOLNÉ  ZA ČERVEN 2018

STRAVNÉ  ZA  KVĚTEN 2018

 

Uhraďte  dne  15.6. 2018  /pátek/  v době :

 

7 hod.  – 8.30 hod.

12 hod.  – 12 hod.30min.      14hod. – 16hod.

vždy v kanceláři ředitelky nebo vedoucí školní jídelny.

 

Podmínky plateb školného a stravného - viz směrnice ředitele školy!!!!

Informace o možnosti úhrady přímo na účet  KB a další informace o  platbě školného  poskytne ředitelka školy.

 

POZOR  ZMĚNA!!!!

 

             Novela č.280/1016 Vyhlášky č.14/2005Sb., o předškolním vzdělávání v §6 odst. 7 mění termín úplaty  za předškolní vzdělávání a to následujícím způsobem:

 

„ Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce.“

 

Z tohoto důvodu, prosíme o návštěvu kanceláře všech rodičů, neboť platba v měsíci září nebude stejná pro všechny a nebude možné ji v některých případech provést bezhotovostně.

 

Zároveň tento den budete moci podat žádost o snížení úplaty za měsíc srpen 2016 (červenec úplata  0,-Kč), pokud Vaše dítě nenavštěvovalo naši školu o letních prázdninách (formulář u ředitelky školy).

 

Pokud o snížení úplaty nepožádáte, část, o kterou by se Vaše úplata snížila, zůstane škole ve prospěch vzdělávání Vašich dětí.

                                                                                            Mgr. Krejčová Alena

Zveřejněno:8.9.2016                                                                                   ředitelka školy